Tìm hiểu thành ngữ Trung Quốc qua truyện ngụ ngôn: Tranh tiên khủng hậu

Hôm nay chủ đề chúng ta sẽ là các từ vựng tiếng Trung mới thông qua một câu truyện ngụ ngôn có tên là “Tranh tiên khủng hậu “. Hãy cùng nhau tìm hiểu truyện ngụ ngôn này nhé!

1. Truyện ngụ ngôn: Tranh tiên khủng hậu

争先恐后

王良是春秋时候有名的驾车能手。赵襄子请了他去,跟他学驾车的本领。王良教得很仔细,赵襄子学得很用心。赵襄子学成了,跟王良比赛驾车。谁知道比了三次,赵襄子换了三次马,都落在了后头。

赵 襄子不大高兴,对王良说: 您教我驾车,没把本领全教给我。 王良说: 我的本领全教给大王了,可是大王没好好地运用。驾车最要紧的是让马和车配合得很 好,驾车的人要把心思全放在调理马上,这样才能跑得快,才能跑远路。可是大王落在后头的时候,只怕赶不上我;跑在前头的时候,只怕让我给赶上。本来比赛 嘛,不是跑在前头就是落在后头。大王把心思全放在我身上,还有什么心思来调理马呢?这才是大王落后的原因。

争先恐后 就是从这个故事来的。故事原来的意思是一个人参加什么比赛,不能只担心自己的名次先后,而忘记了在比赛中尽量发挥自己的技能。

现在用这个成语,只是怕落后要争先的意思。

2. Phiên âm truyện ngụ ngôn :Tranh tiên khủng hậu.

Zhēngxiānkǒnghòu

Wáng liáng shì chūnqiū shíhòu yǒumíng de jiàchē néngshǒu. Zhào xiāng zi qǐngle tā qù, gēn tā xué jiàchē de běnlǐng. Wángliángjiào dé hěn zǐxì, zhào xiāng zǐ xué dé hěn yòngxīn. Zhào xiāng zǐ xué chéngle, gēn wáng liáng bǐsài jiàchē. Shéi zhīdào bǐle sāncì, zhào xiāng zi huànle sāncì mǎ, dōu luò zàile hòutou.

Zhào xiāng zi bù dà gāoxìng, duì wáng liáng shuō: Nín jiào wǒ jiàchē, méi bǎ běnlǐng quánjiào gěi wǒ. Wáng liáng shuō: Wǒ de běnlǐng quánjiào gěi dàwángle, kěshì dàwáng méi hǎohao de yùnyòng. Jiàchē zuì yàojǐn de shì ràng mǎ hé chē pèihé dé hěn hǎo, jiàchē de rén yào bǎ xīnsī quán fàng zài tiáolǐ mǎshàng, zhèyàng cáinéng pǎo dé kuài, cáinéng pǎo yuǎn lù.

Kěshì dàwáng luò zài hòutou de shíhòu, zhǐ pà gǎnbushàng wǒ; pǎo zài qiántou de shíhòu, zhǐ pà ràng wǒ gěi gǎn shàng. Běnlái bǐsài ma, bùshì pǎo zài qiántou jiùshì luò zài hòutou. Dàwáng bǎ xīnsī quán fàng zài wǒ shēnshang, hái yǒu shé me xīnsī lái tiáolǐ mǎ ne? Zhè cái shì dàwáng luòhòu de yuányīn.

Zhēngxiānkǒnghòu jiùshì cóng zhège gùshì lái de. Gùshì yuánlái de yìsi shì yīgè rén shēn jiā shí me bǐsài, bùnéng zhǐ dānxīn zìjǐ de míngcì xiānhòu, ér wàngjìle zài bǐsài zhōng jǐnliàng fāhuī zìjǐ de jìnéng. Xiànzài yòng zhège chéngyǔ, zhǐshì pà luòhòu yào zhēngxiān de yìsi.

3. Phần phiên dịch và ý nghĩa truyện:

3.1 Hiểu nội dung thành ngữ “Tranh tiên khủng hậu”

Tranh tiên khủng hậu

Vương Lương là một tay cưỡi ngựa cừ khôi thời Xuân Thu. Vua Triệu Tương Tử mời anh ta dạy mình học lái xe ngựa. Vương Lương dạy rất tận tình còn vua Triệu Tương Tử học rất chăm chú. Sau khi đã học xong, nhà vua liền cùng với Vương Lương tỉ thí thắng thua. Ai biết rằng sau ba trận, Triệu Tương Tử đổi ngựa tận ba lần và đều bị tụt lại phía sau.

Nhà vua liền cảm thấy không được vui. Nói với Vương Lương: “Nhà ngươi đã dạy ta cách lái. Nhưng ngươi không dạy cho ta tất cả các kỹ năng của ngươi”. Vương Lương nói: tôi đã truyền dạy tất cả các kỹ năng của mình cho người, nhưng đó là do người đã không cố gắng tận dụng hết chúng. Điều quan trọng nhất là làm sao cho ngựa và xe phối hợp nhịp nhàng với nhau. Người lái xe phải đặt hết tâm trí vào việc điều khiển con ngựa thì mới có thể đi nhanh và đi xa được.

Nhưng khi người bị bỏ lại phía sau, người sợ rằng không đuổi kịp tôi. Còn khi người chạy trước tôi , người lại sợ tôi sẽ đuổi kịp người. Ngay từ đầu của trận đấu , không phải là chạy trước mà là bị bỏ lại phía sau. Nhà vua chỉ mãi để tâm vào tôi thì lấy đâu ra tâm trí để điều khiển ngựa cho tốt? Đây mới là lí do khiến người bị tụt lại phía sau đó ạ!

Thành ngữ ” Tranh tiên khủng hậu” chính là xuất phát từ câu chuyện này đấy! Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ là nói về một người tham gia vào trận đấu , nhưng chỉ chăm chăm vào thứ hạng của mình. Chính về thế mà không thể phát huy hoàn toàn năng lực của bản thân. Ngày nay, thành ngữ này được sử dụng để chỉ việc bản thân luôn sợ bị tụt hậu và luôn muốn tranh giành vị trí cao hơn.

3.2 Ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn

Câu chuyện ngụ ngôn được đề cập ở trên là một bài học về việc đề cao năng lực bản thân. Trong cuộc sống, đối mặt với mọi vấn đề , mọi sự tranh giành hay trong mọi cuộc thi, hãy làm hết sức mình . Đừng chỉ mải mê chăm chăm đề nâng cao thứ hạng mà quên mất sự tập trung và phấn đấu hết mình.

Bài học mà câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc này để lại chính là sự cảnh tỉnh đối với mỗi người trong chúng ta, hãy làm hết sức mình. Thắng chính bản thân mình mới thực sự quan trọng , mới giúp chúng ta chiến thắng những thứ lớn lao hơn!

Related Posts

Nhập bình luận