Ngôn Ngữ Anh

Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh Để nắm rõ cấu trúc câu tiếng Anh thì ta phải có đầy đủ kiến thức về các thành phần trong nó. Bên cạnh tính từ, động từ và trạng ngữ, danh từ là một thành phần quan trọng và không thể thiếu trong mọi…

Tính từ trong tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh Trong tiếng Anh có hằng hà sa số các tính từ từ chỉ cảm xúc, dáng vẻ, màu sắc đên số đếm,... mà ít người mới học nào có thể nắm bắt được. Tuy khó là thế, nhưng việc hiểu rõ ràng các quy tắc…