Kê khiếu nhật xuất- sự tích Trung Quốc “Gà Trống gọi Mặt Trời”

Các bạn có từng thắc mắc vì sao gà gáy là trời sáng lên không. Đó cũng chính là câu chuyện mà hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe. Sự tích hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là sự tích “Kê khiếu nhật xuất” hay còn dịch thuần Việt là “Gà Trống gọi Mặt Trời”

1.Hán tự của câu chuyện

Cùng tìm hiểu nguyên bản của sự tích Trung Quốc này bằng Hán tự mà mình đã sưu tầm được nhé!

鸡叫日出

很久很久以前,天上有九个太阳。大地热得像一块烧红了的铁块,人们的日子实在过不下去了。于是,人们请来了一位力气大、箭法准的勇士,让他把太阳射下来。

勇士拉开大弓,向着天空射出了八支箭,天上的八个太阳就“噼里啪啦”地落了下来。“哎呀,要杀死我了!”剩下的一个太阳吓得躲到了山背后,再也不敢出来了。

这一来,一个太阳也没有了,天地一片漆黑,人们的日子还是没法过,只有赶紧再把剩下的那个太阳给叫出来。

黄莺被请来了。它自以为是世上最好的歌唱家,对着山那边就骄傲地唱了起来,不料太阳不肯出来。云雀、画眉也来了,它们也像黄莺一样骄傲,太阳还是一点儿动静也没有。

最后,大公鸡说:“让我来试试吧。”它虽然不是什么歌唱家,但勤劳勇敢,嗓子也不坏。大公鸡对着山那边十分谦逊地高声叫了三遍,声音虽然不是十分美妙,但却充满了真诚和热情。太阳被感动了,慢慢地从山后露出了笑脸。

从此,公鸡叫三遍,太阳跟着就出来了。

2. Cùng tập đọc với phần ghi chú Pinyin của câu chuyện “Kê khiếu nhật xuất”

Cùng nhau tập đọc pinyin của sự tích “Kê khiếu nhật xuất’ nào

Jījiàorìchū

Hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián, tiānshàng yǒu jiǔ gè tàiyáng. Dàdì rè dé xiàng yīkuài shāo hóngle de tiě kuài, rénmen de rì zǐ shízàiguò bu xiàqùle. Yúshì, rénmen qǐng láile yī wèi lìqì dà, jiàn fǎ zhǔn dì yǒngshì, ràng tā bǎ tàiyáng shè xiàlái.

Yǒngshì lā kāi dà gōng, xiàngzhe tiānkōng shèchūle bā zhī jiàn, tiānshàng de bā gè tàiyáng jiù “pīlipālā” de luòle xiàlái.“Āiyā, yào shā sǐ wǒle!” Shèng xià de yīgè tàiyáng xià dé duǒ dàole shān bèihòu, zài yě bù gǎn chūláile.

Zhè yī lái, yīgè tàiyáng yě méiyǒule, tiāndì yīpiàn qīhēi, rénmen de rì zǐ huán shì méi fǎguò, zhǐyǒu gǎnjǐn zài bǎ shèng xià dì nàgè tàiyáng gěi jiào chūlái.

Huángyīng bèi qǐng láile. Tā zìyǐwéishì shìshàng zuì hǎo de gēchàng jiā, duìzhe shān nà biān jiù jiāo’ào de chàngle qǐlái, bùliào tàiyáng bù kěn chūlái. Yúnquè, huàméi yě láile, tāmen yě xiàng huángyīng yīyàng jiāo’ào, tàiyáng háishì yīdiǎn er dòngjìng yě méiyǒu.

Zuìhòu, dà gōngjī shuō:“Ràng wǒ lái shì shì ba.” Tā suīrán bùshì shénme gēchàng jiā, dàn qínláo yǒnggǎn, sǎngzi yě bù huài. Dà gōngjī duìzhe shān nà biān shífēn qiānxùn dì gāo shēng jiàole sān biàn, shēngyīn suīrán bùshì shífēn měimiào, dàn què chōngmǎnle zhēnchéng hé rèqíng. Tàiyáng bèi gǎndòngle, màn man de cóng shān hòu lùchūle xiàoliǎn.

Cóngcǐ, gōngjī jiào sān biàn, tàiyáng gēnzhe jiù chūláile.

3. Tìm hiểu nội dung của sự tích Trung Quốc “Gà Trống gọi Mặt Trời”

Cùng mình tìm hiểu qua ý nghĩa của sự tích Trung Quốc này nhé.

Kê khiếu nhật xuất (Gà Trống gọi Mặt Trời)

Rất lâu rất lâu về trước, trên bầu trời có 9 mặt trời. Đại thế trở nên nóng như một cục sắt bị nung đỏ, con người không thể chịu đựng được nữa. Chính vì thế, bèn mời về một vị dũng sĩ bắn cung với tài bắn cung chuẩn xác để bắn hạ những mặt trời đó xuống.

Người dũng sĩ rút cây cung to lớn của mình ra và bắn 8 mũi về phía bầu, 8 mặt trời liền rơi xuống. “Ai ya! Sắp chết ta rồi!” Mặt trời còn lại núp sau ngọn núi vì sợ hãi nên cũng không dám hiện ra. Kết quả là không có mặt trời, trời đất tối đen như mực, nhân sinh vẫn không thể sống được, chỉ có thể nhanh chóng gọi mặt trời còn sót lại xuất hiện. Chim Hoàng Oanh được mời đến.

Hoàng Oanh được xem là loài chim có giọng ca hay nhất thế giới. Dõng dạc kiêu ngạo mà cất giọng hót về phía ngọn núi, nhưng nó không ngờ rằng mặt trời cũng không chịu lộ diện. Chim Sơn Ca cũng được mời đến, cũng kiêu ngạo như Hoàng Oanh , mặt trời cũng không hề có động tĩnh gì.

Cuối cùng, cậu Gà Trống liền ngỏ ý :”Để tôi thử xem.” Tuy Gà Trống không phải có giọng hót hay nhưng anh ta rất cần cù và dũng cảm và giọng của Gà Trống cũng không tệ. Gà Trống hướng về phía ngọn núi, phong thái rất khiêm tốn mà cất giọng kêu lên 3 lần, giọng của anh ta tuy không phải tuyệt vời nhưng đầy thành ý và tình cảm. Mặt Trời thấy vậy liền cảm động, từ sau ngọn núi từ từ hé nở một nụ cười.

Kể từ đó, cứ hễ gà trống gáy 3 tiếng thì Mặt Trời cũng theo đó mà xuất hiện ra.

Related Posts

Nhập bình luận