Lo sợ hão huyền – 杯弓蛇影 (Bôi cung xà ảnh) : Thành ngữ Trung Quốc

Hôm nay mình sẽ dẫn dắt các bạn đến với một thành ngữ Trung Quốc rất hay có tên là 杯弓蛇影 (Bôi cung xà ảnh) chỉ những nỗi lo sợ hão huyền. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn học tiếng Trung Quốc qua những câu truyện thành ngữ nhé!

1. Tìm hiểu câu truyện thành ngữ Trung Quốc 杯弓蛇影 (Bôi cung xà ảnh) – Lo sợ hão huyền qua phần Hán tự và phiên âm pinyin

Dưới đây là phần phiên âm pinyin và Hán tự của câu truyện thành ngữ Bôi cung xà ảnh

杯弓蛇影

bēigōngshéyǐng

晋朝人乐广是一个好客的人。一天他邀请一个朋友到家里喝酒,朋友喝了一口酒,正准备把杯子放到桌上的时候,忽然看见杯子里漂着一条小蛇,心里很害怕。

Jìn cháo rén lè guǎng shì yīgè hàokè de rén. Yītiān tā yāoqǐng yīgè péngyǒu dàojiālǐ hējiǔ, péngyǒu hēle yīkǒu jiǔ, zhèng zhǔnbèi bǎ bēizi fàng dào zhuō shàng de shíhòu, hūrán kànjiàn bēizi lǐ piàozhe yītiáo xiǎo shé, xīnlǐ hěn hàipà.

那个朋友回到家就生病了。

Nàgè péngyǒu huí dàojiā jiù shēngbìngle.

乐广去问候他的时候才知道他怀疑杯子里有小蛇。

Lè guǎng qù wènhòu tā de shíhòu cái zhīdào tā huáiyí bēizi li yǒu xiǎo shé.

乐广想,杯子里面怎么会有蛇呢?

Lè guǎng xiǎng, bēizi lǐmiàn zěnme huì yǒu shé ne?

回到家后,乐广拿着个杯子坐在朋友坐过的地方,发现杯子里果然出现了一条小蛇。

Huí dào jiā hòu, lè guǎng názhe gè bēizi zuò zài péngyǒu zuòguò dì dìfāng, fāxiàn bēizi lǐ guǒrán chūxiànle yītiáo xiǎo shé.

回头一看原来是墙上挂了一张弓,弓的影子倒映在酒杯里,像一条小蛇。

Huítóu yī kàn yuánlái shì qiáng shàng guàle yī zhānggōng, gōng de yǐngzi dàoyìng zài jiǔbēi lǐ, xiàng yītiáo xiǎo shé.

后来他再把朋友请到家里,让他看墙上的弓,再请他看看杯子里的影子。

Hòulái tā zài bǎ péngyǒu qǐng dào jiālǐ, ràng tā kàn qiáng shàng de gōng, zài qǐng tā kàn kàn bēizi lǐ de yǐngzi.

最后朋友终于明白杯子里并没有小蛇,病立刻就好了。

Zuìhòu péngyǒu zhōngyú míngbái bēizi lǐ bìng méiyǒu xiǎo shé, bìng lìkè jiù hǎole.

【杯弓蛇影成语典故引申】

[Bēigōngshéyǐng chéngyǔ diǎngù yǐnshēn]

后来人常常用杯弓蛇影这个成语来比喻疑神疑鬼用没有的事自己吓自己的行为。

Hòulái rén chángcháng yòng bēigōngshéyǐng zhège chéngyǔ lái bǐyù yíshényíguǐ yòng méiyǒu de shì zìjǐ xià zìjǐ de xíngwéi.

2. Dịch nội dung thành ngữ Bôi cung xà ảnh

Bôi cung xà ảnh ( Lo sợ hão huyền )

Lạc Quảng của triều Tấn là một người rất hiếu khách. Một ngày nọ ông ta một người bạn đến nhà mình uống rượu , người bạn uống xong một ngụm rượu, đang chuẩn bị để cái li rượu xuống bàn, đột nhiên nhìn thấy trong li có một con rắn nhỏ, sợ hãi tột cùng.

Người bạn đó khi về nhà liền bị bệnh .

Lạc Quảng lúc đến hỏi thăm anh ta mới biết là anh ta nghi ngờ trong li có rắn.

Lạc Quảng nghĩ, trong li làm sao lại có thể có rắn được chứ?

Lúc về đến nhà , Lạc Quang lấy ra một cái li rồi ngồi lên chỗ mà người bạn mình từng ngồi, phát hiện ra trong li quả nhiên xuất hiện 1 con rắn nhỏ.

Quay đầu nhìn lại thì hóa ra đó là cây cung mình treo trên tường , hình ảnh phản chiếu vào trong li rượu , trông giống như con rắn

Sau này ông ta mới mời người bạn đến nhà , cho anh ta thấy cây cung trên tường, sau lại bảo anh ta nhìn vào ảnh phản chiếu trong li.

Cuối cùng người bạn cũng hiểu ra là trong li không phải có rắn, bệnh tình lấp tức tốt lên.

Thành ngữ “Bôi cung xà ảnh” (hình ảnh cây cung phản chiếu như hình rắn trong li ) sau này người ta thường dùng để chỉ việc sợ ma quỷ không có thực, là do mình tự hù dọa mình.

Related Posts

Nhập bình luận