Phân biệt giữa A lot of, Plenty of, A large amount of và A great deal of

Bài tập về lượng từ trong tiếng Anh là một trong những dạng dễ bị sai nhất bởi vì sự tương đồng nhưng lại khác biệt ở một số chỗ. Hãy theo dõi bài viết hôm nay để bạn có thể phân biệt giữa A lot of, Plenty of, A large amount of và A great deal of nhé!

1. Cách sử dụng của cụm từ A lot of

A lot of là một cụm từ để chỉ số lượng nhiều của một người, vật hay sự vật nào đó. Ta thường sử dụng cụm từ này kèm theo sau là một danh từ đếm được hoặc không đếm được.

Eg:

 • I have a lot of dresses but I want to buy more. (Tôi có rất nhiều chiếc váy nhưng tôi vẫn muốn mua thêm.)
 • Do you like to go swimming? It will be a lot of fun. (Bạn có muốn đi bơi không? Nó sẽ vui lắm á.)

Khi ta sử dụng cụm từ A lot of đi kèm với một danh từ thì ta chia động từ theo sau nó phụ thuộc vào chủ ngữ trước nó, nếu danh từ số ít hoặc không đếm được thì ta chia động từ theo dạng số ít, nếu danh từ số nhiều thì ta chia động từ theo dạng số nhiều.

Công thức A lot of:

 • A lot of + N (số nhiều) + V (số nhiều)
 • A lot of + N (số ít) + V (số ít)
 • A lot of + đại từ + V (chia theo đại từ)

Eg:

 • A lot of time is needed to learn Chinese language because it is so hard. (Việc học tiếng Trung Quốc đòi hỏi rất nhiều thời gian bởi vì nó rất khó)
 • A lot of effort is needed to finish this project on time. (Cần rất nhiều nỗ lực để có thể hoàn thành dự án này đúng thời hạn)
 • There are a lot of things you should follow to be a welcome guest in America. (Có rất nhiều thứ bạn phải biết để trở thành một vị khách được hoan nghênh ở nước Mỹ.)

Ta có thể thay thế A lot of bằng Lots of mà không làm đổi nghĩa câu cũng như đổi cách sử dụng: A lot of = Lots of

Eg:

 • Lots of students don’t want to go to school today (Rất nhiều bạn học sinh không muốn đến trường học vào ngày hôm nay)
 • A lot of students don’t want to go to school today (Rất nhiều bạn học sinh không muốn đến trường học vào ngày hôm nay)

Ngoài ra, A lot ofLots of thường được sử dụng trong những câu thân mật, suồng sã.

2. Cách sử dụng của cụm từ Plenty of

Plenty of là cụm từ đi kèm với danh từ dùng để chỉ số lượng nhiều của một vật hay sự vật nào đó. Plenty of trong tiếng Việt có nghĩa là đủ và nhiều hơn mức đó nữa.

Eg:

 • There is plenty of time. (Có rất nhiều thời gian.)
 • Plenty of shops didn’t accept credit cards. (Có rất nhiều cửa hàng từng không chấp nhận thẻ tín dụng)

Plenty of luôn đi kèm với một danh từ ở phía sau, danh từ này có thể là danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều.

Công thức plenty of:

 • Plenty of + N (đếm được số nhiều)
 • Plenty of + N (không đếm được)
 • Plenty of + N (đếm được số nhiều) + V (số nhiều)
 • Plenty of + N (không đếm được) + V (số ít)

Eg:

 • Alan has got plenty of money. (Alan có rất nhiều tiền.)
 • I bought plenty of apples but noone wanted to eat them. (Tôi mua rất nhiều táo nhưng chẳng ai muốn ăn chúng cả.)
 • Plenty of shops close on May 30. (Rất nhiều cửa hàng đóng cửa vào ngày 30 tháng Năm.)
 • Hurry up, we have not got plenty of time. (Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu)

Người ta thường sử dụng Plenty of trong ngữ cảnh thân mật.

3. Cách sử dụng của cụm từ A large amount of

Giống với Plenty of, A large amount of là cụm từ đi kèm với danh từ dùng để chỉ số lượng nhiều của một vật hay sự vật nào đó. Tuy nhiên, đi theo sau A large amount of là danh từ không đếm được.

Eg:

 • She has a large amount of experience. (Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm.)
 • I have a large amount of petrol. (Tôi có rất nhiều xăng dầu.)
 • Adam has a large amount of money. (Adam có rất nhiều tiền)

A large amount of có cung cách sử dụng cũng như cùng nghĩa với A great deal of nên hai từ này có thể thay thế cho nhau: A large amount of = A great deal of

Công thức:

 • A large amount of + N (không đếm được) + V (số ít)
 • A great deal of + N (không đếm được ) + V (số ít)

Eg:

 • She has spent a great deal of time in China. (Cô ấy dành nhiều thời gian ở Trung Quốc)
 • She has a large amount of problems. (Cô ấy đang gặp rất nhiều vấn đề.)

Hai từ này được sử dụng trong câu với ý nghĩa trang trọng, lịch sự.

Related Posts

Nhập bình luận