Sự khác biệt giữa Maybe và May Be

Maybe và May Be tuy chỉ cách nhau một dấu cách nhưng nghĩa lại khác nhau hoàn toàn. Bạn hãy theo dõi bài dưới đây để hiểu được chúng khác nhau ở chỗ nào nhé!

1. Định nghĩa từ Maybe và cách sử dụng của nó

Phiên âm: /ˈmeɪbiː/

1.1. Định nghĩa của từ Maybe

Như ta đã biết, maybe có loại từ là trạng từ trong tiếng Anh và ta dịch nó là có thể. Maybe có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu.

Eg:

 • Maybe I will study abroad. (Có thể tôi sẽ đi du học nước ngoài.)
 • Maybe you have been many cities, what is your favorite city? (Có lẽ bạn đã đi tới rất nhiều thành phố, bạn cảm thấy thích thành phố nào nhất?)
 • Maybe my mother is right, maybe not. (Có thể mẹ tôi đúng, có thể không.)
 • Maybe she will come here tomorrow. (Có thể cô ấy sẽ đến đây vào ngày mai.)

1.2. Cách sử dụng Maybe trong tiếng Anh

Ta sử dụng Maybe khi ta không chắc chắn rằng điều gì đó sẽ xảy ra hoặc điều gì đó là đúng hoặc là một con số chính xác. ta dịch từ maybe ở đây là có thể, có lẽ, có khả năng.

Eg:

 • Maybe Adam’ll come to my house, maybe he won’t. (Có lẽ Adam sẽ đến nhà tôi, có thể anh ấy sẽ không.)
 • Maybe I will visit my grandmother next week. (Có lẽ tôi sẽ đến thăm bà tôi vào tuần tới.)
 • Maybe john is working this weekend. (Có thể tuần này John phải đi làm.)

Ta còn có thể sử dụng từ Maybe khi ta muốn đưa ra một đề xuất

Eg:

 • Maybe you should apologize to his girlfriend. (Có lẽ bạn nên xin lỗi bạn gái của mình.)
 • I think maybe you should keep silent now or teacher will be angry. (Tôi nghĩ bạn nên giữa im lặng không thì giáo viên sẽ nổi giận nó.)

Khi ta muốn trả lời một câu hỏi hoặc nêu một ý tưởng mà bản thân ta không chắc chắn về câu trả lời cũng như về ý tưởng nào đó, ta sử dụng từ Maybe.

Eg:

 • Do you want to eat pizza? – Maybe, It is up to you. (Bạn có muốn ăn pizza không? Có lẽ, tùy bạn thôi à.)
 • Is Dang nervous? – Well, maybe just a little. (Đăng có lo lắng không? – Có lẽ anh ta chỉ lo một chút thôi.)
 • Do you agree with this idea? – Maybe. (Bạn có đồng ý với ý tưởng này không? – Có lẽ.)

1.3 Những cụm từ thường đi cùng với Maybe trong tiếng Anh

Khi xem phim hay đọc tiểu thuyết tiếng Anh, ta thường bắt gặp các cụm từ hay đi với Maybe sau. Hãy nhanh chóng note lại để học dần nhé!

 • Call me maybe: Gọi cho tôi khi có thể
 • I don’t mean maybe: Ý tôi không phải là có thể
 • Maybe another time: Có lẽ lúc khác
 • Maybe some other time: Có thể lúc khác
 • Mama’s baby, papa’s maybe: Con của mẹ, có thể là của bố

Eg:

 • Do you want to go shopping with me? – Maybe another time. (Bạn có muốn đi mua sắm với tôi không? – Để lúc khác đi nhé.)

2. Định nghĩa May be và cách sử dụng của nó

Phiên âm: /meɪ biː/

Maybe May be chỉ khác nhau một dấu cách, làm sao chúng ta có thể phân biệt được nó đây?

2.1. Định nghĩa May be

May be là một cụm từ được cấu tạo từ động từ khuyết thiếu (modal verb) và động từ nguyên mẫu. Ta dịch cụm từ này là có thể.

Khác với Maybe có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu, May be chỉ có thể đứng phía sau chủ ngữ của câu.

Eg:

 • There may be a bus at 5 p.m. You must be hurry up or you may miss the bus. (Có thể có chuyến xe buýt lúc 5 giờ chiều, bạn phải nhanh lên không thì bạn có thể sẽ lỡ chuyến xe đó.)
 • Quyen and Ha may be sisters. They look similar. (Quyên và Hà có thể là chị em. Bọn họ trông giống nhau quá.)

2.2. Cách sử dụng May be trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, May be được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho câu, chỉ khả năng có thể diễn ra hoặc không diễn ra của một hành động hay sự việc.

Eg:

 • The weather may be fine tomorow. (Trời có thể đẹp vào ngày mai.)
 • Peter may be playing games now. (Thằng Peter có thể đang chơi trò chơi.)

3. Cách phân biệt Maybe và May be trong tiếng Anh

Bạn đã nắm được định nghĩa và cách dùng của Maybe và May be chưa? Dưới đây là cách phân biệt Maybe và May be trong tiếng Anh:

1. Maybe:

 • Ta sử dụng Maybe khi ta không chắc chắn rằng điều gì đó sẽ xảy ra hoặc điều gì đó là đúng hoặc là một con số chính xác. ta dịch từ maybe ở đây là có thể, có lẽ, có khả năng.
 • Ta còn có thể sử dụng từ Maybe khi ta muốn đưa ra một đề xuất.
 • Khi ta muốn trả lời một câu hỏi hoặc nêu một ý tưởng mà bản thân ta không chắc chắn về câu trả lời cũng như về ý tưởng nào đó, ta sử dụng từ Maybe.

2. May be

 • May be được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho câu, chỉ khả năng có thể diễn ra hoặc không diễn ra của một hành động hay sự việc.

Related Posts

Nhập bình luận