Tin tức

Bổ ngữ động lượng

Bổ ngữ động lượng Trong tiếng Trung Quốc, bổ ngữ động lượng đóng vai trò quan trọng trong các chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Trung. Đây là loại bổ ngữ biểu thị số lần , số lượt diễn ra của hành động đếm được.  Chúng ta hãy…

Bổ ngữ kết quả

Bổ ngữ kết  quả Trong tiếng Trung có rất nhiều bổ ngữ . Một trong những bổ ngữ phải kể đến là bổ ngữ kết quả. Là một điểm ngữ pháp thú vị để chúng ta cùng nhau tìm hiểu! 1.Khái niệm Bổ ngữ kết quả là gì ? Bổ…

Bổ ngữ xu hướng

Bổ ngữ xu hướng Ngữ pháp tiếng Trung không hề khô khan khi chúng ta được học về những bổ ngữ. Trong đó phải kể đến là bổ ngữ xu hướng. Bổ ngữ xu hướng giúp chúng ta xác định được chiều hướng của hành động, thao tác. Nhờ vào…