Tin tức

Động từ trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ là một phần không thể thiếu để cấu thành một câu hoàn chỉnh. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về định nghĩa của những từ quan trọng này và cách phân loại nó. À còn một thứ chúng ta không thể nào…